Zaznacz stronę

Pierwszy gotowy do użycia preparat wygładzający zmarszczki o nazwie ALLUZIENCE® rozpoczyna na polskim rynku nową erę. Erę innowacji zabiegów estetycznych na okolicę gładziny czoła (zmarszczek między brwiami). Poprawa wyglądu środkowej części czoła widocznego w każdym odbiciu lusterka czy monitora posiada istotny wpływ na samozadowolenie, pewność siebie i dobrostan psychiczny każdego z nas. Płynna, gotowa do użycia, formuła neuromodulatora ALLUZIENCE® pozwoli uniknąć błędu, który mógłby się pojawić przy przygotowywaniu toksyny botulinowej w proszku, dzięki czemu będziemy uzyskiwać optymalne i precyzyjne efekty zabiegów. Lekarz pracujący wystandaryzowanym produktem skupi się na ekspresji mimicznej pacjentów i technice wykonania zabiegu, co znacząco poprawi zadowolenie pacjentów i wpłynie pozytywnie na poczucie pewności obydwojga.

dr hab. n. med. Joanna Czuwara, Adiunkt w Klinice Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Pierwsza płynna toksyna botulinowa typu A – Neuromodulator w płynie.

  • Precyzyjna receptura, która pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych rezultatów
  • Szybki początek działania
  • Długotrwałe działanie pozostawiające widoczne efekty

Z wiekiem skóra i położone pod nią mięśnie zaczynają odgrywać dużą rolę w pojawianiu się widocznych zmarszczek i fałdów skóry, w tym zmarszczek gładzizny czoła, a toksyna botulinowa typu A (BoNT-A) jest często wykorzystywana w zabiegach medycyny estetycznej, mających na celu ich wygładzenie. Wszystkie aktualnie zarejestrowane w Europie preparaty BoNT-A mają postać proszku i wymagają rekonstytucji w roztworze chlorku sodu przed użyciem. Płynna postać gotowej do użycia toksyny botulinowej pozwala uniknąć złożonych obliczeń i umożliwia większą precyzję, co może przełożyć się na większe bezpieczeństwo stosowania i dokładność dawkowania w porównaniu z preparatami BoNT-A w postaci proszku.

Decyzja o dopuszczeniu do obrotu produktu ALLUZIENCE® w Polsce oparta jest na zbiorczych danych uzyskanych w dwóch kluczowych badaniach z udziałem 372 pacjentów z umiarkowanymi i głębokimi zmarszczkami gładzizny czoła, którym podawano produkt ALLUZIENCE® (n = 250) lub placebo (n = 122)1. Badania te wykazały, że:

  • >50% pacjentów zauważyło efekty zabiegu już w czasie 2–3 dni,
  • w tym 23% pacjentów zaobserwowało je w czasie pierwszej doby.

Efekty statystycznie znamiennej poprawy wyglądu i wygładzenia zmarszczek obserwowano do 6 miesięcy po podaniu produktu ALLUZIENCE® . Dodatkowo, odsetek odpowiedzi w dniu 29. był znamiennie wyższy u pacjentów otrzymujących produkt ALLUZIENCE® w porównaniu z placebo (pierwszorzędowy punkt końcowy; p<0,0001).

Ponadto, ocena poziomu zadowolenia pacjentów miesiąc po zabiegu pokazała, że 85,2% pacjentów, którym podano produkt ALLUZIENCE®, było zadowolonych lub bardzo zadowolonych – w porównaniu z 9% w przypadku placebo. U większości pacjentów działania niepożądane produktu ALLUZIENCE®, zgłaszane w badaniach klinicznych, miały nasilenie łagodne lub umiarkowane i były odwracalne.